Кампанията „Награди усмивката си“ приключи.

Sensodyne - back
Sensodyne - Награди усмивката си

Защита от чувствителност на зъбите*

+

Цялостна ежедневна грижа за устната кухина

Sensodyne
Sensodyne
Sensodyne

Период на кампанията: 28.03 - 30.04.2024 г.

*При продължителна употреба и миене на зъбите два пъти дневно.

**Анализ по цени на дребно за период от 12 месеца, август 2023 г.

*Как да участвам

1. Купи

паста за зъби Sensodyne Complete Protection+

2. регистрирай

номера на касовата бележка от покупката

3. участвай

в томбола за награда

Sensodyne

Награди

Sensodyne - подарък - хавлиена Кърпа

хавлиена Кърпа

Меката и качествена памучна кърпа за лице и ръце ви гарантира нежно попиване.

В томбола за тази награда участвате с 1 закупен продукт.

Sensodyne - подарък - Възглавничка
          за пътуване

Възглавничка за пътуване

Осигурете си мечтания комфорт по време на пътуване с удобната възглавничка Sensodyne.

В томбола за тази награда участвате с 1 закупен продукт.

Sensodyne - подарък -

Електрическа звукова четка за зъби

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 почиства нежно и премахва 7 пъти повече плака в сравнение с обикновената четка за зъби.

В томбола за тази награда участвате с 1 закупен продукт.

Изображенията на наградите са с илюстративна цел.
Тегленето на наградите ще се извърши от по-голяма към по-малка.
Един участник може да спечели повече от една награда в кампанията, включително и от вид.

Въпроси

1. Кои продукти участват в Промоцията?

В Промоцията участват само пастите за зъби Sensodyne Complete Protection+ в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени от търговските обекти - магазини, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) и “дм” (dm), наричани “Промоционален продукт”. В Промоцията НЕ участват други продукти други продукти с марката Sensodyne, в т.ч. други видове пасти за зъби с марка Sensodyne, четки за зъби с марка Sensodyne, води за уста с марка Sensodyne, конец за зъби с марка Sensodyne и пр., както и продукти, представляващи комбинирани опаковки, съдържащи продукти с марка Sensodyne (например два броя пасти за зъби). В Промоцията НЕ участват пасти за зъби Sensodyne Complete Protection+, закупени от търговски обекти, които НЕ са част от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) и “дм” (dm).

2. Какви са наградите в Промоцията?

В Промоцията има 3 различни по вид и стойност награди:

 • Хавлия (хавлиена кърпа 400 г/м2, 30х50 см) - общо 300 броя награди от този вид ще бъдат предоставени в рамките на Промоцията;
 • Възглавничка за пътуване - общо 200 броя награди от този вид ще бъдат предоставени в рамките на Промоцията);
 • Електрическа звукова четка за зъби марка “Philips” модел “Sonicare Protective Clean 4300” - общо 30 броя награди от този вид ще бъдат предоставени в рамките на Промоцията.

С всяка касова бележка, регистрирана в профила ти и валидирана (одобрена) от техническо лице, участваш в томболата за спечелване на наградите, като повече регистрирани и валидирани (одобрени) касови бележки ти дават шанс за спечелване на повече награди. 

NB! Всеки печеливш на Електрическа звукова четка за зъби марка “Philips” модел “Sonicare Protective Clean 4300”, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

За повече информация, моля, виж секцията “Награди” от Сайта и раздел 5.2. от Официалните правила на Промоцията.

3. Как мога да участвам в Промоцията?

Необходимо е в Промоционалния период (от 28.03.2024 г. до 30.04.2024 г. включително) да закупиш Промоционален продукт от търговски обекти - магазин, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) или “дм” (dm) на територията на Република България. В Промоционалния период трябва да се регистрираш на www.sensodyne-complete.bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Sensodyne “Награди усмивката си със специална грижа!”, като създадеш свой личен профил за участие, в който през Промоционалния период да регистрираш поне една касова бележка за закупен Промоционален продукт, прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка. Всяка снимка на касова бележка трябва да съдържа следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., паста за зъби Sensodyne Complete Protection+ в самостоятелна търговска опаковка); обозначение на търговски обект - магазин, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) или “дм” (dm); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период). Касови бележки, които не съдържат или не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта. Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Снимките на касовите бележки ще бъдат преглеждани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали на снимката са видими нужните данни. Ще бъдеш уведомен чрез имейл дали качената от теб касова бележка е одобрена за участие в Промоцията, или не. С всяка регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила си участваш за спечелване на награда.

За повече информация моля, виж раздел 5.1. от Официалните правила на Промоцията.

4. Трябва ли да пазя касовата бележка?

Да, задължително! Освен снимката на всяка касова бележка, която трябва да качиш в профила си, ще трябва да запазиш всички регистрирани касови бележки в оригинал, за да докажеш участието си в Промоцията и за да получиш наградата си.

В случай че спечелиш награда и от теб бъде изискано да представиш касова/и бележка/и, която/които си регистрирал в профила си и ти не можеш да ги представиш или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в раздел 5.1. от Официалните правила, ще бъдеш дисквалифициран и няма да получиш наградата.

За повече информация, моля, виж раздел 5.1. от Официалните правила на Промоцията.

5. Мога ли да спечеля повече от една награда?

Да, всеки участник може да спечели повече от една награда в Промоцията, включително и от вид.

По всяко време в рамките на периода на Промоцията (от 28.03.2024 г. до 30.04.2024 г., включително) можеш да регистрираш в профила си на Сайта нови касови бележки от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка.

NB! Всеки печеливш на Електрическа звукова четка за зъби марка “Philips” модел “Sonicare Protective Clean 4300”, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

За повече информация, моля виж раздел 5.2 от Официалните правила на Промоцията.

6. Как ще разбера дали печеля награда?

До няколко дни след тегленето на наградите, което ще се осъществи в рамките на месец юни 2024 г., в присъствието на нотариус, всички печеливши ще бъдат уведомени за спечелената от тях награда чрез съобщение, изпратено по електронна поща на имейл адреса, въведен от участника при регистрация на профила му или по телефон.

7. Как ще получа наградата си, ако съм спечелил?

Ще получиш наградата си по куриер на адрес на територията на България, посочен от теб.

8. Ще видя ли списък с всички печеливши в уебсайта на кампанията?

Да. С цел прозрачност и при спазване на законоустановените правила при обработване на лични данни, на Сайта на Кампанията ще бъдат публикувани инициалите на всеки печеливш, последните четири цифри от телефонния му/й номер и вида на спечелената награда. Същата информация ще бъде публикувана и за изтеглените резерви, като изрично ще бъде посочено кои резерви за кои награди са изтеглени.